Hållbarhet

Hållbarhet - Fördel för alla

Addtechs övergripande mål är att driva ett hållbart företagande. 
Addtech ska uppfylla kundernas, aktieägares och medarbetarnas krav och förväntningar på hållbarhet.
Hållbarhetsarbetet innebär att Addtech tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av medarbetare, miljö och lönsamhet. Hållbarhet är ett konkurrensmedel på teknikhandelsmarknaden och Addtech strävar efter att vara ett bättre val än konkurrenterna.

På Gigacom jobbar vi efter de mål och riktlinjer som Addtech har ställt upp utifrån vår verksamhets utmaningar. 
Några av de hållbarhetsförbättringar vi gjort:

  • Omläggning av tung frakt från Kina, tåg istället för båt.
    Minskning av utsläpp, CO2 -22%, SO2 -79%, NOx -90% och PM -99%

  • Startat projekt plastbantning.
    Mål, att ingen produkt som levereras, som inte behöver packas i plastpåse utifrån ESD-krav eller andra skyddskrav, kommer att ha plastpåse. 
    Minskar mängden plast men också kundens hantering av avfall.

  • Att alla längre inrikesresor görs med tåg istället för flyg

  • Öka antalet möten via video, både internt, med leveranörer och med kunder

Vår målsättning är att fortsätta belysa fler delar av vår verksamhet och utveckla dessa för en hållbar verksamhet, affär och företag

Hållbarhetsredovisning görs gemensamt inom Addtech, finns att läsa här