Hållbarhet

Hållbarhet - fördel för alla

Inom Addtech-koncernen jobbar vi med hållbarhet utifrån FN´s globala mål. Vi har valt ut några av målen där vi kan göra störst nytta, både i hur vi som företag hanterar frågorna men också vad våra affärer kan tillföra.

De mål som vi valt ut att fokusera på i huvudsak är följande:

För att läsa mer om FN´s Globala mål, se på https://www.globalamalen.se

Vad gör vi på Gigacom och hur påverkar vår affär de olika målen:

Mål 5 – Jämställdhet: 
Jämställdhet handlar inte bara om kvinna/man utan är en större fråga än så. Det handlar om alla människors lika värde oavsett kön, ålder, funktion, hudfärg, religion, sexuell läggning och ursprung. 
Hos oss gör vi inte skillnad mellan människor. 
Detta är något vi även kräver av våra leverantörer i samband med leverantörsutvärderingar. 

Ett väl utbyggt bredband till alla skapar jämställdhet genom att alla ges samma möjlighet till digital kommunikation, oavsett var man bor. 

Mål 7 – Hållbar energi för alla: 
Vi eftersträvar att vår egen energiförbrukning är med förnybart och att vi använder förnybara bränslen i våra transporter där det är möjligt. 
Detta är något vi även efterfrågar av våra leverantörer i samband med leverantörsutvärderingar.

Vi är med i och levererar utrustning till kunder som jobbar inom vindkraftsprojekt i Sverige. 

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: 
För ett företag skall fungera och lyckas krävs att de anställda har bra förutsättningar. 
Utan friska, kompetenta och rättvist behandlade människor så blir det inga affärer. 
Vi behöver rätt förutsättningar för att kunna skapa ekonomisk tillväxt. För oss innebär det att vi jobbar med leverantörer som i sin tur har anständiga villkor för sina anställda och att de kan ge oss rätt förutsättningar till rätt pris på rätt produkt.

För att vi skall lyckas med ekonomisk tillväxt behöver är det viktigt för oss med rätt produkter som är lätta att använda och där vi kan tillföra något till våra kunder för att även de skall lyckas spara pengar och på så sätt hjälpa till med våra kunders ekonomiska tillväxt.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: 
Vi använder digitala möten där det är det bästa valet och det är möjligt i Sverige beroende på att vi har ett väl utbyggt fibernät i stora delar av vårt land. 
Vi jobbar nära våra leverantörer för att hitta nya produkter och lösningar som skapar möjlighet till förbättrad infrastruktur

Vi är med och aktivt deltar i utbyggnaden av vår digitala infrastruktur via fibernät och vi är redo för 5G-utbyggnaden. 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion: 
Vi som företag har ett stort ansvar i vår egen konsumtion av produkter och tjänster som vi köper in till oss för vår egen verksamhet. 
Vi har även ett stort ansvar i att våra leverantörer ser hållbarhet som en del i sin verksamhet, i val av råvaror, energi, produktionseffektivitet och personal. Detta ingår i vår leverantörsutvärdering. 
Vi optimerar våra kabeltransporter genom att skicka fulla container när vi fraktar kabel från våra tillverkare. Med detta spar vi både pengar och minskar miljöbelastningen. 

Vi skall hjälpa våra kunder att inte köpa mer material än de behöver och istället för en stor leverans istället hjälpa till att leverera utifrån deras löpande behov via avrop.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen: 
Vi befinner oss just nu i ett läge där vi måste se till att minska vår belastning av klimatpåverkande utsläpp. Allt som vi gör påverkar klimatet så det gäller att vi minskar på allt vi kan. 
Vår största belastning i allt vi gör i egen verksamhet är transporter, både av in- och utgående gods samt våra resor i tjänst och till och från arbetet.

Alla åtgärder för att minska vår belastning genom smartare transporter som är optimerade, att vi inte flyger inrikes och att vi reser smart i tjänsten genom ökad elektrifiering och förnybara bränslen. 
Våra långväga tunga frakter från Asien väljer vi att transportera med tåg istället för båt och det minskar utsläpp av CO2 med ca 22% men framför allt andra utsläpp som SO2, HC, NOx och partiklar med mellan 80–99%.

Vi jobbar även med plastbantning av våra produktemballage. Vårt mål är att ingen produkt som levereras, som inte behöver packas i plastpåse utifrån ESD-krav eller andra skyddskrav, kommer att ha en plastpåse. Detta minskar mängden plast som skall tillverkas och fraktas, men också minskar det våra kunders avfall och även den tid de idag lägger på att uppackning.