Nyhet

Bredbandsstöd för 2021

Idag presenterade PTS hur bredbandsstödet för 2021 kommer att se ut och hur det skall fungera.

Det är glädjande att stödet utökas med ytterliga 1,4 miljarder för 2021, till 1,6 miljarder.

Nyttan med detta är att det skall byggs ut bredband till platser där de kommersiella aktörerna inte kan eller vill bygga till för att kostnaden per anslutning blir oskäligt dyrt.

Det kommer även nästa år handla om anbud på områden med prioriterade regionala punkter och att den som kan bygga detta för lägst kostnad kommer att få stödet. I år kommer även gränsen för antalet fritidshus i ett område tas bort och att landet kommer att delas upp i tre delar, motsvarande Götaland, Svealand och Norrland.

För att lyckas kommer den totala kostnaden för projektet spela en stor roll och det samstämmer väl med det som vi presenterade på vårt pass på Stadsnätsföreningens digitala roadshow för två veckor sedan, där vi belyste metoder och produkter för att minska sina kostnader för att ta sig till platserna längst ut i geografin.

Genom att se över materialval och bygglösningar finns väldigt mycket pengar att spara. Gigacom kan vara med och bidraga till att nå så många som möjligt och fortsätter aktivt att jobba för att vi tillsammans skall nå bredbandsmål 2025.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för att bidra till att ni skall vinna projekt generellt men också för att vara med på projekten med bredbandsstödet för 2021