Microflow Log

Microflow Log

Fremco Microflow Log
Helautomatisk fiberblåsmaskin som säkerställer snabb och pålitlig blåsning av fiber. Hanterar både blåsfiber och mikrokabel
Kompatibel med OptiCloud för enklare hantering och logg av all fiberblåsning

Fiberdiameter: 0,8-6,5mm
Duktstorlek: 4-16mm
Förberedelsetid: 5 minuter
Blåsdistans: Upp till 2500m

Datablad