Microflow Touch

Microflow Touch

Fremco Microflow Touch
Helautomatisk fiberblåsmaskin som säkerställer snabb och pålitlig blåsning av fiber. Hanterar både blåsfiber och mikrokabel

Fiberdiameter: 0,8-6,5mm
Duktstorlek: 4-16mm
Förberedelsetid: 5 minuter
Blåsdistans: Upp till 2500m

Datablad