Fanout

Fanout

Gigacom fanout finns med 4- 6- 8- eller 12-ribbon och i olika längder samt med alla på marknaden förekommande kontakter:

SC och LC är idag de vanligast förekommande inom telekom, singelmod.

Singelmod:

  • Fanout singelmod 3,0 m, med 75 cm 0,9 mm sekundärskydd
  • Övriga utföranden på förfrågan
  • IL max 0,2dB, RL UPC ≥ 55dB, APC ≥ 65dB