Rengöring

Optisk rengöring

Ytorna på en fiberkontakt kan lätt skadas av vassa partiklar och av att olika typer av ångor kondenseras på fiberytan. Oskyddade ändytor kan även täckas av smuts, fett och damm vilket hindrar ljuset från att färdas vidare. Men det är relativt enkelt att se till att undvika de vanligaste skadorna.

Rengöring och inspektion av fiberytan i samband med installation eller reparation bör alltid utföras. Det är även viktigt att se till att fibern du rengör inte är i drift. Redan vid effektnivåer om cirka +15 dBm avdunstar rengöringsvätskor direkt och därmed uppstår det mikroskopiska explosioner i rengöringsmaterialet. Detta orsakar förbränningsrester som absorberar ytterligare ljus och därmed accelererar skadorna på fiberytan.

Noggrann rengöring med rätt produkter leder till förbättrad prestanda i ditt nätverk..