G.fast/xDSL/Koppar/FTTH/ wifi

OneExpert DSL

OneExpert DSL modulär plattform för G-fast, xDSL, Koppar, FTTH och Wif, utvecklad för lätt och effektiv hantering ute på fältet.

Läs mer här

Certifier 40G

Certifier40G är det naturliga valet för koppar och fiber certifiering, upp till 40G

Läs mer här...

Certifier 10G

Den kostnadseffektiva handhållna kopparcertifieraren.

Läs mer här...

SmartClass TPS

Allt-i-ett instrument för bredbandsinstallationer; koppar, ADSL 1/2/2+, WiFi, coax, HPNA, fiber, IP data, VoIP och IP video testning.

Läs mer här ...