White System

White System

Med Gigacom White System får du ett komplett system för byggnation av FTTH i flerbostadshus. 
Systemet bygger på produkter som är väl anpassade för installation i lägenhetsmiljö och där målet är att kunna använda mycket av befintlig infrastruktur av rör och övrig kanalisation för att snabbt, enkelt och obemärkt ta sig fram med installationen.

Systemet utgår från en ODF, distributionskablar ut till respektive huskropp och sedan skarvning mot kundfiber till respektive lägenhet via en väggmonterad skarvbox. Det finns både förkontakterad 1- eller 2-fiber med uttag monterat eller kabel på metervara, beroende på hur man vill göra sin installation. Uttaget finns komplett som kit med uttag, adapter, pigtail och skarvhylsa, alternativt som lösa delar, helt anpassat utifrån dina behov.

Systemet har 15år funktionsgaranti.

Datablad