Tjänster

Tjänster

Vi på Gigacom är din naturliga partner när det gäller nätbyggnation.
Med våra medarbetares långa erfarenhet, både från arbete som installatörer, entreprenörer, utbildare, projektledare, affärsutvecklare och företagsledare så kan vi hjälpa er med många olika typer av tjänster.

Vi kan hjälpa er med hur ni skall göra set-up när det gäller mätning, hur ni skall göra för att förenkla efterarbetet och minimera den tid ni lägger på mätning genom att få ett bra flöde från start till mål

Vi kan även ta hand om era mätningar, gå igenom dem så att det inte finns några mätningar som ligger utanför kraven och sedan göra en komplett rapport som följer kraven från er beställare.